De straat is mijn vader

MobiriseDe Talentgroep Peter Faber Stichting is al jaren een van onze speerpunten. We hebben bij veel van de deelnemers een verandering in gedrag waargenomen: ze hebben daadwerkelijk hun destructieve energie omgezet in creatieve energie.

Er is vooral gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen en het aanleren van sociale assertiviteit. Eén van de belangrijkste succesfactoren is het inzetten van onze rolmodellen.

We hebben ervaren dat de deelnemers enorme baat hadden bij de ervaringen van onze rolmodellen. Door verbinding te zoeken en samenwerking te belonen zorgen zij voor een enorme stimulans binnen de doelgroep. Daarmee is een grote groep “aandachts” jongeren uit het putje gehaald.

Ze zagen hun toekomst somber in, maar door de intensieve begeleiding en creatieve sessies hebben ze weer een doel in hun leven. Velen gaan naar school, hebben werk of studeren.

Eén van de belangrijkste facetten van de Peter Faber Stichting is het principe ‘werk in uitvoering’.
 Hiermee wordt bedoeld dat we continu bezig zijn met diverse projecten gericht op risicojongeren.
 Uit ervaring hebben we geleerd dat het medium film bij deze doelgroep het meest effectief is. Het is essentieel is om ze steeds te blijven prikkelen en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. 

Mobirise
Mobirise

Er wordt tijdens het werk-proces resultaatgericht gewerkt. Per bijeenkomst wordt vooraf bepaald doel verwezenlijkt.
Zoveel mogelijk inspelend op de belevingswereld van de deelnemers. Tijdens het hele proces is ook aandacht voor de ‘persoonlijke’ kant van de deelnemer (het individu).  
Er wordt ingespeeld op privéomstandigheden en daarin  gestuurd en begeleid.

‘De straat is mijn vader’ is een multimediaal programma met concrete producten als bewijs van hun inzet. Men maakt een professionele speelfilm, soundtrack en presentatie. Deelnemers worden begeleid door professionals.
Het belangrijkste is dat ze zich niet laten leiden door de wetten op straat, maar leren omgaan met verantwoorde-lijkheden en samenwerken.

Mobirise
Mobirise
Adres

Peter Faber Stichting
Dr. Jan v Breemenstr 1A
1078 MD Amsterdam

©2024 PETERFABERSTICHTING

Create a web page with Mobirise